Monthly Archives: August 2013

Who killed Dr. Dabholkar?

Who killed Dr. Dabholkar? When I received the news of Dr. Narendra Dabholkar’s murder, like many others even I was in complete disbelief. His body was lying on the road, abandoned, for nearly an hour just across the police station … Continue reading

Posted in Post In English | 1 Comment

डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांना कुणी मारले ?

डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकरांना कुणी मारले? डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर ह्यांची हत्या झाल्याची बातमी जेव्हा कळली तेव्हा अनेकांप्रमाणे माझाही विश्वास बसला नाही. त्यांचा देह बेवारस असल्या प्रमाणे जवळ जवळ एक तास, पोलिसचौकी समोर पुण्यात ओंकारेश्वराच्या घाटाबाजूला पडून होता. हि सारी सुन्न करणारी बातमी … Continue reading

Posted in Post In Marathi | 45 Comments