भोक २०१६


एकंदरित २०१५ वर्ष्याच्या
गाठोडयावर बसुन आपले बिळ शोधताना
हिशेब केला तर ० ते ९ च्या पुढे
मजलच गेली नाही आहे आपली…
फक्त १ ते ९ होते तेव्हा
कुणीतरी एक शुन्य नावाचे भोक आणले…
भोक ते तेव्हढेच
स्त्रीवादी संतापतील…
पुरुषवादी लाळ गाळतील…
शास्त्रज्ञ म्हणतील, काळे भोक आहे ते विश्वरचनेतील…
संस्कृतिरक्षकाना आपल्या धर्मातील भोक आहे
म्हणून उजेडाचे वाटेल…
शेवटी आयुष्याच्या जुगारात तीन पत्ती खेळताना
लंगडयानेच हात दयावा कधीतरी
तसे हे भोक…
आयुष्यावर भोकं चढत जातात…
१०..20..३०..४०…
शेवटी शेवटी आकडे बिनमहत्वाचे ठरत जातात भोकापुढे…
कुणी शुन्य म्हणा, कुणी अनंत…
काय फरक पडतो?
पाशवी जंगलात हत्तीला नागाने कड़कडून दंश करावा
तसे हे आयुष्य
नागाच्या विषाने प्राण सोडताना हत्ती जर नागाला
चिरडुन गेला तर जीत कुणाची?
              नि
उरते ते भोक कुणाचे?
 
-राजू परुळेकर
                       1-1-2016

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to भोक २०१६

  1. Sanjay Paul says:

    अतिशय सुंदर…..विचार प्रवृत्त करणारे भोक….!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s