गांधीवादी व गोडसेवादी


नथूराम गोडसे याने गांधी हत्या केल्यावर तात्काळ लाखो तथाकथित गांधी अनुयायी हे “गोडसे अनुयायी” बनले आणि त्यानी हजारो ब्राम्हण घरांवर हिंसक हल्ला चढवला अणि त्यानी अनेकांच्या आयुष्याची होळी केली.
त्यातले उध्वस्त होणारे अनेक ब्राम्हण तर गांधी व कांग्रेसचे समर्थक होते. गोडसेच्या या अमानुष कृतीने ते ही शोकमग्न होते.
पण ते ही गांधीहत्ये पश्चात्तच्या हिंसालाटेतुन सुटले नाहीत.

हा खरा गोडसेने केलेला गांधीजींचा पराभव होता. गांधीजीनी चौरीचौराप्रकरणा पासुन जीवाच्या आकांताने जे तत्वज्ञान अनुयायांच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला ते गोडसेने एका दिवसातच गांधी अनुयायी म्हणवणाऱ्यांमार्फतच भस्मसात केले.
गोडसेला हिंसेसाठी सावरकरानी भडकवलं हे अश्यासाठी असत्य आहे कारण त्या युक्तिवादातुन या तथाकथित गांधीवादयाना कुणी भडकवल हा प्रश्न अनुतरित्त राहतो.
प्रतिक्रियावाद हा गोडसेवाद आहे. गांधीवाद नव्हे.

आजही जेव्हा कुणी हिंसक आक्रमकपणे समोरच्याला “गोडसेवादी” म्हणतो तेव्हा परत त्याच्यामार्फत गोडसे गांधीजींचाच पराभव करतो.
आश्चर्यकारक असलं तरी हेच सत्य आहे.

कोणत्याही महात्म्याचे अनुयायी हेच त्याच्या शत्रुचं सर्वात मोठं हत्यार असतं बरं!

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s