Monthly Archives: April 2016

Nudity, Copulation, Art and Suffocation: Discovery of India

-Raju Parulekar In the endeavour of art and culture, existence of God is absolutely nude. Nudity and nakedness is a part of visual art for e.g paintings, sculptures, stone carvings, covering and hiding nudity and nakedness in ancient Hindu philosophy … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments

नग्नता,मैथुन, कला आणि घुसमट: भारत एक शोध

नग्नता, मैथुन, कला आणि घुसमट: भारत एक शोध -राजू परुळेकर कलेच्या संस्कृतीच्या विकासामध्ये आणि ईश्वराच्या अस्तित्वामध्ये वस्त्र किंवा झाकणे हे कदापी अभिप्रेत नाही. जगभर देवदेवतांचे नग्न पुतळे आणि शिल्पे बनवली गेली आहेत. भारतामध्येही देवदेवतांची आणि अवतारांची नग्न चित्रे आणि पुतळे … Continue reading

Posted in Uncategorized | 62 Comments