भेट


कधी कधी फार घुसमटल्यासारखं वाटतं…
जगभर सर्वच जणांना हा अनुभव येतो…त्यांना भेटुन बोललं की कळतं…

ही भेट कधीच होत नाही!

बाजुला ढोल ताशे वाजताहेत नि आपण बहिरे,मुके नि आंधळे होत चाललोय असं वाटतं…

त्या “कोर्ट” चित्रपटात कधीच दिसत नाही त्या गटारीच्या
भोकात अनेक विषं हुंगल्याने मेलेल्या त्या निष्पाप,दुर्बल, एक डोळ्याने आंधळ्या असलेल्या सफाई कामगारासारखं…

तो कामगार आपणच आहोत…

कुठेतरी डोंगरापार दिवे लागताहेत…
उगाचच नाचत सुटतो आपण…
काय संबंध आपला?
आपण त्या गटारीच्या भोकातील घुसमटीचे मानकरी..

जगलो तर उद्या परत तिथेच
गटारीच्या त्याच भोकात उतरायचय एका डोळ्यानिशी
आपल्याला…

कधी कधी फार घुसमटायला होतं गटारीच्या भोकाबाहेरही…
मी माझ्याबद्दल लिहितो…
तुमचं तुम्ही ठरवा…

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s