स्वातंत्र्य व संघटन


​सर्व राजकीय व धार्मिक संघटना ढोंगी असतात…
फक्त मात्रा बदलते…
सर्व व्यक्ति ढोंगातुन बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात असतात…
असुरक्षितता व भय त्यांना थाबंवते…
हा संघर्ष आयुष्यभर चालु रहातो…
तो यशस्वी होत नाही…
ही शोकांतिका व्यक्तीच्या दुःखाचं मुळ कारण बनते..
मग व्यक्ति एक नायक शोधतात…
तो नायक त्यांच्यातच लपलेला/लपलेली असते…
भय व असुरक्षितता हे मान्य करू देतं नाहीत…
स्वतंत्र माणूस असा अनुयायी बनतो…
यावर उपाय नाही…
प्रेषिताना हा उपाय सापडला असावा असे मानले जात आहे…
परंतु हे ज्ञान परावर्तित होउच शकत नाही…
हा स्वतंत्र माणूस या कलेचा अंत असतो…
अज्ञान ही भूल देणारी नशा आहे…
तो उपाय केमोथेरेपी सारखा आहे…
Choice is not yours…

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s