कट


​कोणतीही योजनाबद्ध गोष्ट ही conspiracy (कट) असते.
आयुष्य योजनाबद्ध नसते.
ते तसे बनवण्याचा प्रयत्न आपण करतो.
त्यामागे भविष्याची चिंता, भिती व तजवीज असते.
तिथुनच आयुष्य हे एक कट (conspiracy) बनते.
आपण कटवाले( conspirators).
मग आपल्याला वर्तमानापेक्षा नॉस्टालजिया रम्य वाटतो.
हे भासमान जग असते.
ते परत कधीच येत नाही.
आपणही आयुष्य आयुष्यावर सोडून देतं नाही.
वर्तमान मग दुःखं देतं.
आपल्या conspiracies कधी छोट्या असतात,कधी मोठ्या.
कधी सकारात्मक वाटतात पण त्या निसर्गविरोधी असल्याने त्यातुन दुःखाचे विष झिरपत रहाते.
सुख ही एक कल्पना उरते.
पश्चाताप हा एक बिचारा उपाय असतो.
तो खोटा असतो कारण तो नपुंसक असतो.
तो कश्यालाच भिडत नाही.
आपण खोटे आहोत हे आपल्याला कळते.
मग आपण पुनर्रजन्माची वाट पाहतो.
तो नसतो.
एका कटाचा शेवट एका भ्रमात होतो.
आयुष्य तेव्हढे जगायचे राहुन जाते.
जे जगणे सर्वात सोपे असते.
Choice is yours…

Advertisements

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied...
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s