Monthly Archives: September 2017

प्रिया…

​प्रिया तेंडुलकर©                ********** माझ्या आयुष्यात मी जगू नये अश्यासाठी लाख कारणं होती त्या काळात मी जगावं यासाठी एक कारण भिंतीसारखं उभं राहिलं ते होतं – प्रिया तेंडुलकर…तिच्यावर मी स्वतंत्र लिहिलय नि लिहितोय त्यात … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

#लिंकनसलेल्यागोष्टी ३ © ********** नववीत असताना मी एका मुलीच्या प्रेमात पडलो. ती प्रचंड बुद्धिमान होती. निदान तेव्हा मला असं वाटायचं… तिचे घरचे फार टापटीप ब्राह्मण… मी पूर्ण गबाळा स्वतःचाच हरवलेला पत्ता शोधत असल्यासारखा… आयुष्यभर दोन गुण माझ्यात कायम होते. १- … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

#लिंकनसलेल्यागोष्टी २          ******************** ज्या मुलीने मला चिट्ठी पाठवल्याबरोबर ‘हो’ म्हटले( मी ज्युनियर कॉलेज)ती भयानक सुंदर होती…प्रथम माझा स्वतःवर विश्वास नव्हता बसला!देह हलका झाल्यासारखे वाटले!जवळपास सर्व कॉलेजच तिच्या मागे होते…  तिने ‘हो’ म्हटल्यावर पहिल्यांदा मी प्रत्यक्ष भेटण्याची … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#लिंकनसलेल्यागोष्टी १ ******************* (जबाबदार सुत्रानुसार) शाळा(१०वी पासुन!)कॉलेजमध्ये असताना  मुली मला खाजगीत “छावा” म्हणत असत! पण चिठ्या पाठवल्या तर ‘हो’ म्हणत नसत! मग मी “जबाबदार सुत्रा”कडे दुर्लक्ष करून चिठ्या पाठवणं बंद केलं! असो…

Posted in Uncategorized | Leave a comment