Monthly Archives: February 2018

डायना

लिंक नसलेल्या गोष्टी 4 ———————————— ज्या काळात समाजमाध्यमे नव्हती, मोबाईल फोन नव्हते, तुरळक लँड लाईन फोन होते.. मुलं-मुली तेव्हाही प्रेमात पडत असत… मी शाळेत असताना असाच एक प्रसंग। घडला… एक मुलगी वर्गात माझ्याकडे सतत वळून बघत असे. अर्थात तेव्हाही मी … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments