माझ्या आजच्या Zoom live interview ची लिंक मी इथे देत आहे. माझ्याबद्दलच्या आणि आपल्या समकालीन जगाबद्दलच्या अनेक प्रश्नांची मी यात उत्तरं दिलेली आहेत. आपल्याला आवडल्यास, न आवडल्यास सांगा.चर्चा करा. चर्चा पुढे न्या. 👇

https://t.co/KiYlbBrW9o

About Raju Parulekar

I am original, everything else is copied.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to

  1. Dhananjay Lambe says:

    Thanks, Raju ji! Aprateem prawas.

    On Thu, Apr 30, 2020 at 11:54 AM Raju Parulekar’s Blog wrote:

    > Raju Parulekar posted: ” माझ्या आजच्या Zoom live interview ची लिंक मी इथे > देत आहे. माझ्याबद्दलच्या आणि आपल्या समकालीन जगाबद्दलच्या अनेक प्रश्नांची मी > यात उत्तरं दिलेली आहेत. आपल्याला आवडल्यास, न आवडल्यास सांगा.चर्चा करा. > चर्चा पुढे न्या. [image: 👇] https://t.co/KiYlbBrW9o ” >

  2. Vinod says:

    Sahaj aani Excellent as always

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s